Vil sænke farten på Frederiksborgvej og Paltholmvej

Ønsker bedre trafiksikkerhed og færre støjgener på de store veje, hvor hastighedsbegrænsningen er 60 km/t

Her vil de sænke farten: - Behov for at genoverveje begrænsningen

Da Frederiksborgvej fra krydset ved Stavnsholtvej til Bistrupvej er i byzone, er det nok at fjerne 60 km/t-skiltet, når man vil sænke farten til 50 km/t. Foto: Gitte Schwartz