Rapport skal sætte støjdæmpning op i gear

STØJ: Rapport fra Realdania anbefaler en sammenhængende indsats for støjdæmpning og kommer med konkrete skitsemodeller.

MOTORVEJEN: Der snakkes meget om støjen fra Hillerød-motorvejen, men det synes vanskeligt at komme videre med at gøre en konkret indsats for at forbedre de mange støjplagede borgeres livskvalitet.

Nu har Furesø og Gladsaxe Kommune forsøgt at opkvalificere processen ved at gå sammen med fonden Realdania om en rapport, som skal hjælpe processen videre gennem vidensindsamling. COWi og LabLand har angrebet problemet fra hver deres side.

Rapporten: Fremtidens forstad – uden støj fra motorveje, blev præsenteret ved et webinar i sidste uge. COWIs del af rapporten handler om, hvordan man får de stærkeste effekter. Her er konklusionen, at man får de stærkeste effekter, hvis en længere sammenhængende del af Hillerødmotorvejen støjdæmpes og anbefader dermed at lave en helhedsplan for støjdæmpningen på store dele af den del af Hillerødmotorvejen, der går gennem Furesø.

Rapporterne konkluderer, at støjproblemer bedst løses tættest på kilden, og overdækker man motorveje eller fører dem igennem en tunnel, skal det ske på længere strækninger på 1,5-2 kilometer for at opnå den ønskede effekt.

– Med de to rapporter har vi nu et solidt vidensgrundlag til at arbejde videre med det der har vist sig at være et særdeles komplekst problem. Støjproblemet kræver nye tekniske, finansielle såvel som politiske løsninger. Men tilsammen kan det give løsninger, der på samme tid sætter fart på udviklingen af bæredygtige byer, siger Pelle Lind Bournonville, projektchef i Realdania.

Egil Hulgaard (K) formand for Furesø Kommunes Støjudvalg har bemærket effekten af et sammenhængende projekt.

– Det er tydeligt i COWIs rapport, at vi får de stærkeste effekter, hvis en længere sammenhængende del af Hillerødmotorvejen støjdæmpes, så helt overordnet må det være målet. Altså at lave en helhedsplan for støjdæmpningen på store dele af den del af Hillerødmotorvejen, der går gennem Furesø, siger Egil Hulgaard.

COWI-rapporten præsenterer konkrete skitseløsningsforslag i henholdsvis i Værløse og ved Fiskebækbroen, men kommer dog ikke med en anlægspris.

Fiskebækbroen foreslås dækket ind i en tube for at sikre den gode oplevelse af de naturskønne omgivelser.

– For Fiskebækbroen er planerne om en tubeløsning enormt spændende, men det desværre også en enormt dyr løsning. Men forslaget om en tube er første bud på en innovativ løsning for støjdæmpningen af broen og jeg glæder mig til at arbejde videre med at udvikle en effektiv støjdæmpning, der kan realiseres, siger Egil Hulgaard (K), formand for Furesø Kommunes støjudvalg.

Bettina Ugelvig (S) understreger, at Fiskebæk-skitsen skal ses i sammenhæng med en overdækning af motorvejen gennem Farum.

– Skitserne for en løsning omkring Fiskebæk, hvor støjen kapsles inde i transparente rør, så vi ikke snydes for de smukke omgivelser ved Furesøen ser spændende ud – vi betragter rørene som en del af en større løsning, for de bør kobles på en decideret overdækning af Hillerødmotorvejen for, at vi rigtig får elimineret støjen, siger Bettina Ugelvig.

Det Radikale Venstres Anders Medum Groth havde gerne set noget mere realiserbart.

– Det foreslåede rør over Fiskebækbroen ser forjættende ud. Det ville for alvor kunne stoppe støjen ud over vores rekreative områder og boligområder. Men prisen alene gør, at det næppe er et realistisk scenarie. Der kunne jeg godt have ønsket, at man havde kigget nærmere ind i mere realiserbare projekter. Vi må og skal have en løsning på støjen fra Fiskebækbroen. Det konkret foreslåede projekt giver ikke mulighed for dette. Økonomien alene besværliggør det, lyder det fra Anders Medum Groth.

Fiskebækbroen er bygget på mosejord og er faldet sammen en gang. Det var tilbage i 1972. En del af udfordringen med en støjløsning er ganske simpelt, hvad broens konstruktion kan bære. En tubeløsning vil øge broens vægt betydeligt.

Rapporten byder desuden på en skitsemodel for håndtering af støjen gennem Værløse, hvor der er planlagt en udvidelse af motorvejen til seks spor. Her skal støjen håndteres med støjskærme tæt på vejen, men der kan også indbygges en faunaovergang ved den nuværende gangbro.

– Skitserne for en løsning omkring Værløse med høje støjskærme, som har vist sig at være effektive i storbyer som Hamburg, er bestemt en mulighed, som vi skal undersøge. Realdanias take på de høje støjskærme er, at de er kosteffektive og det er naturligvis vigtigt, men de pynter sjældent i et naturområdet, som området omkring Nørreskoven er. Tanken om at skabe en landskabelig passage, hvor by, skov og sø forbindes synes vi, er formidabel – det vil gavne de borgere, der bor i området men også resten af kommunens borgere, siger Bettina Ugelvig (S)

Anders Medum Groth er skeptisk, men bemærker et nybrud i forhold til støjskærme.

– Nybruddet med støjskærme med udhæng er for mig at se den mest oplagte mulighed at arbejde videre med for Furesø. Her gives der plads til 9 meter høje støjskærme med 4 meters udhæng over vejbanerne. Samtidig skal der placeres støjskærme i midterrabatten. Det vil kunne give en markant reducering af støjen, til en betydeligt lavere pris end de andre elementer i rapporten. Hvis man lavede den løsning, ville markant støjreducering fra Bregnerød til Bagsværd koste 1 milliard i alt. Det er faktisk indenfor skiven at kunne realisere dele af det, vurderer Anders Medum Groth.

Støjen fra Fiskebækbroen foreslås inddæmmet i en tubeløsning. Det er dog næppe et realiserbart projekt pga. af anlægsprisen og broens vægt. Skitse: COWI
Fiskebækbroens tubeløsning set fra luften. Skitse: COWI.
I Værløse foreslås ni meter høje støjskærme samt en faunapassage. Skitse: COWI.