R: Indsats mod trafikstøj skal kraftig forhøjes

Om kort tid ventes de længe udskudte politiske forhandlinger om en ny statslig infrastrukturplan at blive gå i gang, og de radikale møder ind til forhandlingerne med et krav om en alvorlig forhøjelse af det beløb, der sættes af til at bekæmpe støjforurening ved landets boliger. Der bør således sættes tre gange så mange midler af til at bekæmpe trafikstøj som ellers planlagt. Det melder de radikale ud som krav i kommende trafikforhandlinger