Nu kommer fredningssagen om Farumgård

Foto: Mikkel Kjølby