Nu bliver rundkørsel etableret – med nogle års forsinkelse

Foto: Mikkel Kjølby

Indenfor ganske få år forventes Jonstrup at vokse til det dobbelte. Udviklingen sker primært i Sydlejren, og derfor skal trafikken ledes udenom det centrale Jonstrup. Til det formål etableres en rundkørsel ved Søhusvej/Jonstrupvej.

Debatten om rundkørslen rasede allerede i 2017, og i august det år blev beslutningen taget med en forventning om etablering senest i 2019, men det blev udskudt med henvisning til statens anlægsloft for kommunerne.

Nu skulle det være ganske vist. I hvert fald har Furesø Kommune sat skilte op i Jonstrup, hvor man læse om det forestående arbejde med rundkørslen.

´- Vi skal til at anlægge en rundkørsel i krydset Søhusvej/Jonstrupvej. Vi starter på mandag den 23. november og regner med at være færdige i starten af marts 2021, lyder det fra Paul Hammer Sørensen, projektleder i Furesø Kommune.

– Vi etablerer rundkørslen for at få sat hastigheden ned på Jonstrupvangvej og for at få en mere smidig afvikling af trafikken i krydset, særligt da den sydlige del af flyvestationen er ved at være udbygget, og der kommer flere og flere biler, der skal den vej ud. Dertil er et af hovedformålene at gøre krydsningen af Søhusvej mere sikker for cyklister som cykler langs Jonstrupvangvej, forklarer Paul Hammer Sørensen.

prisen for rundkørslen lyder på 3 mio kr. Derudover kommer udgifter til køb af jord af Værløse-Hareskov Sogn og virksomheden Handikuvertering.

Meldingen om, at arbejdet sætter i gang, vækker glæde i borgerforeningen i Jonstrup 89.

– I Jonstrup 89 glæder vi os over, at rundkørslen kommer. Vi har haft den på ønskelisten i flere år, fordi den vil give en mere sikker og bedre afvikling af trafikken for de mange nye husstande på Flyvestationen og når der er events som Store Flyvedag. Rundkørslen vil virke som en port til byen, der dæmper fart og støj og måske begrænser gennemkørende trafik, siger Per K. Larsen, formand for Jonstrup 89.

Foreningen har dog visse forbehold.

– Der er sikkerhedsmæssige bekymringer blandt husstande, der ligger tæt ved rundkørslen, så vi har bedt forvaltningen overveje sikkerheden og foreslået, at vi evaluerer i fællesskab fx 6 mdr. efter, at rundkørslen er anlagt, forklarer Per K. Larsen.

Gener i byggeperioden

Inden Jonstrup-borgerne kan glæde sig over den nye rundkørslen vil der være en periode med gener.

– I byggeperioden vil der blive opsat lyssignaler på Jonstrupvangvej og Søhusvej, fordi den ene vejbane på Jonstrupvangvej vil blive spærret. Vi ved, at det kan give generende køer på Jonstrupvangvej, særligt i myldretrafikken om morgenen og muligvis også om eftermiddagen. Vi overvåger trafikken i perioder og optimere lysreguleringen løbende for at forsøge at nedsætte kødannelser. For at undgå for meget kødannelse vil vi også opfordre folk til at køre en anden vej, hvis det er muligt, fortæller Paul Hammer Sørensen.

mikkel