Musikterapi skal hjælpe børn med autisme

Slots- og Kulturstyrelsens pulje ”Grib Engagementet” har bevilget 1.010.000 kr. til projektet ”Mød Musikken” i Furesø. Projektet skal bidrage til udvikling af nye musiktilbud til børn med autisme.