Lille samfund ryster| over togplaner

Foto: Jimmy Rømer
bregnerød kro, madanmeldelse
bregnerød kro, madanmeldelse christian@mailand.dk, +4526111208

Furesø: Et af de store spørgsmål, Furesø Kommune skal tage stilling til, er mulighederne for en forlængelse af S-banen fra Farum.

Miljørådet har indgående beskæftiget sig med sagen, blandt i går, torsdag og på et møde i april.

På sidstnævnte møde bemærkede trafikforsker Otto Anker Nielsen, DTU Transport, at den forlængelse af Farum-banen mod den nuværende S-bane i Allerød, Hillerød og det kommende regionhospital vil være den eneste linjeføring, der har et passagerpotentiale og en anlægspris, der kan retfærdiggøre investeringen.

En forlængelse hen over den fredede Stavnsholt-kile vil dog ikke kunne undgå at påvirke beskyttet natur. Miljørådet har draget en række konklusioner, der dog kaldes fremherskende og ikke nødvendigvis med 100 procent konsensus. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

En af konklusionerne er, at en flytning af Farum Station og en forlængelse af S-banen har et tidsperspektiv på mindst fem til 10 år. Samtidig vurderes det, at en forlængelse mod Slangerup er urealistisk, og at en linjeføring via Allerød nok er billigst men ikke nødvendigvis den bedste løsning. Den kan i følge Miljørådet være en lappeløsning, der ikke løser trængselsproblemerne.

Med den lange tidshorisont bør Furesø Kommune – mener Miljørådet – forsøge at supplere den kollektive trafik med hurtigbusser på motorvejen. Endvidere er en overdækning af motorvejen en forudsætning for en flytning af Farum Station hen mod Farum Bytorv.

I Bregnerød hersker der stor skepsis over for en idé om forlængelse af S-banen og flytning af stationen. Bregnerød har historisk set lidt under, at da Hillerødmotorvejen blev etableret, så blev det lille lokalsamfund så at sige skåret midt over.

Borgerforeningen for Bregnerødområdet (BB) er blandt urolig over for naturen og ønsker en afklaring om tidshorisonten. Endvidere vil en yderligere opsplitning af byen med en jernbane næppe stemme overens med bibeholdelsen af landsbymiljøet og de åbne marker. BB er også imod, at området Slangerupvej – Ravnsholt Skovens åbne jorde kan komme i spil for byudvikling.