Hareskov Skole rustes til fremtiden med skoletorv

Foto: Mikkel Kjølby

En gruppe forældre gjorde i efteråret 2017 opmærksom på elendige toiletforhold og generelt utilfredsstillende forhold på Hareskov Skole.

Byrådspolitikerne var ikke sene til at reagere. I foråret 2018 satte politikerne penge af til at renovere toiletter og legepladsen på Hareskov Skole. Nu er Furesø Kommune i samarbejde med en byggegruppe med repræsentanter fra skolebestyrelsen, ledelse og medarbejdere klar med en plan for fremtidens Hareskov Skole..

Den 6. februar vedtog Udvalget for skole og uddannelse enstemmigt planen og afsatte 17,4 mio. kr. til Hareskov Skole. Der opføres en ny bygning med et skoletorv, som er tænkt som samlingssted for både skolen og lokale foreninger. Desuden renoveres klasselokalerne i hovedbygningen.

– Hareskov Skole og hele lokalsamfundet får et hjerte. Et sted, hvor læring, fællesskab og trivsel, kommer i højsædet. Det er dejligt, og det er tiltrængt, siger Henrik Poulsen (S), formand for Udvalget for skole og ungdomsuddannelser.

Skoletorvet rummer et multirum, som tilgodeser behovet for fleksible læringsmiljøer, og i tilknytning til multirummet etableres toiletter og en indbygget elevator med lift. Skoletorvet skal være en daglig arbejdsplads for hele ungemiljøet, og derfor ligger nybygningen tæt på hovedbygningen, som huser de ældste klasser på skolen.

I selve hovedbygningen moderniseres og renoveres klasselokalerne, ligesom der indkøbes nyt inventar og etableres ny ventilation.

– Vi får bragt klasselokalerne up to date, så skolen er klar til fremtidens læringsformer, og samtidig skaber vi bedre lyd, lys og luft ", siger Susanne Mortensen (K), næstformand i Udvalget for skole og ungdomsuddannelser.

Den eksisterende pavillon med gamle og utidssvarende læringsrum bliver revet ned, og udearealerne vil blive reetableret. Her vil blive skabt plads til ny cykelparkering.

Byggeriet går i gang i det sene forår 2019 i forlængelse af en gennemført licitation af projektet.