Friplejehjem med mere på Widex-grunden

Arne Ziegler medlem af seniorrådet

debat I 2018 blev formand og næstformand i Seniorrådet præsenteret for et forslag til ny lokalplan for Widex-grunden.

Planen indeholdt blandt andet et friplejehjem på 72 pladser med alle faciliteter inklusive eget køkken, så beboerne kunne få frisklavet mad.

Endvidere var der i planen et antal lejeboliger, der var ældreegnede og indrettet så de kunne anvendes som den tredje bolig, det vil sige, når børnene er flyttet hjemmefra, og der er behov for en mindre bolig.

Der var også mulighed for at opføre et sundhedshus, ligesom kommunens hjemmepleje kunne placeres der.

Seniorrådet blev meget begejstret for planen – blandt andet også fordi, der er mangel på plejehjemspladser og ældreegnede boliger, og planen kunne realiseres uden at belaste kommunens økonomi.

Det kom derfor virkelig som en overraskelse, at Furesø Kommune besluttede at udvide Lillevangs plejehjem, der af flere blev vurderet som en noget mindre heldig løsning.

Årsagen hertil er den, at Lillevang blev bygget til delvis selvhjulpne beboere og blev fordelt på fire boligenheder, der i dagligdagen vanskeliggør en fleksibel udnyttelse af det personale, der skal hjælpe de svage beboere, der nu bebor husene.

Trist, at kommunen af politiske grunde vælger den dårligste løsning, der også er den dyreste.