Forberedende grunduddannelse bør ligge i Furesø Kommune