Farum Sogn danner netværk mellem ukrainere og danskere

Præst eftersøger frivillige og inviterer ukrainere til gudstjeneste

Et nyt netværk mellem ukrainere og danskere har set dagens lys i Farum Sogns regi. Sognepræst Jan Asmussen fortæller til avisen, at der var et stormøde i Stavnsholtkirken tilbage i december sidste år. Efter invasionen i februar 2022 er omkring 300 kvinder og børn fra Ukrainer kommet til Furesø Kommune, og på mødet i december holdt borgmester Ole Bondo Christensen (S) oplæg om kommunens billede af flygtningenes situation.

– Ukrainerne må desværre indstille sig på en langt længere flygtningetid end først antaget. Børn og voksne lærer dansk, midlertidige bosteder erstattes af lejligheder rundt om i kommunen, og mange er i gang på arbejdsmarkedet, skriver Jan Asmussen.

På stormødet havde flygtningene mulighed for at give udtryk for behovene i Danmark.

– De gav udtryk for hjælp til at forstå danske myndigheder og regler, samtaletræning i dansk og engelsk, hjælp til jobansøgninger, steder at mødes indbyrdes og med danskere og endelig en introduktion til dansk kultur og samfund. Disse ting er der mange frivillige danskere, som gerne vil hjælpe med, fortæller Asmussen.

Inviterer til gudstjeneste

Farum Sogn inviterer søndag den 5. februar ukrainerne med til gudstjeneste i Farum Kirke. Det er klokken 10.

– I gudstjenesten bliver der spillet ukrainsk musik, men også sunget det bedste fra den danske salmeskat, fortæller præsten.

Og fra klokken 11.30 er der dansk-ukrainsk café i præstegårdslængerne ved Farum Kirke.

Til cafémødet vil der blive nedsat tovholderpar til de områder, der er behov for. Jan Asmussen anfører blandet andet en udflygtsgruppe, samtaletræning i dansk og t individuelt kritisk blik på jobkontrakter og kommunale afgørelser, skriver han.

– Arbejdsgruppen håber på stort fremmøde til den dansk-ukrainske café. Hvis man har interesse, men er forhindret, kan man skrive sit interesseområde på mail til sognepræst Jan Asmussen, jsas@km.dk, skriver præsten.

jbt