EU-forbehold var til debat i rundkreds

Venstre i Furesø Kommune havde inviteteret til vælgermøde forud for afstemningen om forsvarsforbeholdet

Valg: Forsvarsforbeholdet var til lokal debat