DEBAT: Udvidelsen af Jonstrup Skole er fleres fortjeneste