DEBAT: Øget trafik/narkohandel

Af. Sanne O. Sejrbo-Dekker (K) Byrådskandidat

Lille Værløsevej 58B, 3500 Værløse

I et debatindlæg i Frederiksborg Amtsavis lørdag den 16. oktober rejste jeg bekymring om der var styr på de sociale indsatser i kommunen , nærmere betegnet Syvstjerne Vænge.

Jeg rejste den bekymring på baggrund af samtaler med forældre fra området der er bekymret over at bo i et område hvor det nu er kendt at der ’kan handles narko’. Det var åbenlyst ikke en bekymring eller betegnelse der er kendt eller anvendt om området tidligere.

Forvaltningen kalder det i debatindlæg fra 18. oktober for “øget trafik”. Det synes er en meget pæn omskrivning af frygt for narkohandel!

Jeg tror vi alle er klar over at Furesø skal være en kommune hvor der er plads til alle vores borgere og på værdige og sunde grundlag uafhængig af hvad man tumler med i livet. Det er slet ikke det der er fokus her. Men når det er nævnt så er jeg nysgerrig om hvorfor der indimellem holder Egedal kommune biler udenfor Syvstjerne vænge 10? Det var ikke mit indtryk at bofællesskabet blev bygget for at tjene penge på at hente borgere udenfor kommunen?

Fokus er her at når en social indsats bliver sat i værk, så er det om at gå med ’livrem og seler’ og afsondere alle mulige scenarier det kan afstedkomme at sætte sådan en ide i værk.

Det vil sige, hør naboerne inden og løbende ( ikke om beplantningen eller farven på roserne i forhaven) men om deres aktuelle bekymringer. Hvis det vurderes at ideen er bæredygtig, så sørg for løbende at følge op på den , sørg for området og de berørte familier føler sig trygge.

Når familier i området ikke blev hørt første gang, så kan det måske forklare hvorfor de ikke forventer at blive taget seriøst nu. Jeg kunne nemlig også have skrevet om støjgenerne fra evig høj musik der kan høres gader væk , eller råben, når folk går forbi, men det er egentlig en biting, hvis der handles narko.

Jeg synes, det er synd at sende forvaltningen ud og benægte under en valgkamp, de tog imod nok kritik på deres skuldre, da byggeriet i sin tid blev iværksat uden nabohøring.

Det er uhyre vigtigt, at vi som borgere ikke er bange for at sige det højt, hvis vi erfarer, at der er noget galt, og så at vi rent faktisk bliver taget seriøst og hørt… ikke omskrevet.

Familierne og vores børn og unge i hele Furesø fortjener tryghed.