DEBAT: Kvalitet i fritidstilbud

Anders Medum Groth, byrådskandidat for Det Radikale Venstre.
Anders Medum Groth, byrådskandidat for Det Radikale Venstre.

Af Tine Hessner, Gruppeformand (RV) og Anders Medum Groth, Byrådskandidat (RV)

Det er vigtigt at vi skaber ode rammer for vores fritidstilbud i Furesø. Både de offentlige og de private. Vi skal som kommune kunne tilbyde en diversitet i mulighederne for det gode børneliv. Det giver en mulighed for en større forskellighed og dermed bedre rammer for hvert enkelt barn. Ikke alle børn trives i et fritidstilbud med 300 børn. Vi skal have både store og små tilbud.

Vi skal have fritidstilbud hvor børnene får mulighed for at udvikle sig, undersøge verden, opdage universer de ikke i forvejen kendte og en mulighed for at blive set og hørt. Vi vil gerne have fritidstilbud, hvor der er plads og rum til mere af det gode. Hvor der er plads til musik. Plads og ressourcer til fysisk udfoldelse med træklatring, svømning eller cykelture. Til fritidstilbud hvor legen kan få plads. Til fritidstilbud hvor rollespil, friluftsliv, kreative værksteder, sport, venskaber og kendskaber til forskelligheder kan få en markant plads. Fritidstilbud hvor personalet kan få lov til at lade deres pædagogiske viden blive omsat til praksis. Fritidstilbud hvor børn, forældre og personale stortrives. Fritidstilbud som børnene ikke vil hjem fra om eftermiddagen. Fritidstilbud man ikke kunne overveje at takke nej til i 3. klasse.

I dag er politikerne overladt til excel-ark når de skal beslutte noget på FFO-området. Hvis de gerne vil have belyst området, kommer der en økonomisk rapport med forslag til omprioriteringer. Det kan og må ikke stå alene. Der skal vi have flere værktøjer, som tager udgangspunkt i børnenes hverdag. Vi skal have et værktøj til en kvalitativ vurdering af tilbuddene.

Vi vil gerne skabe det redskab på tværs af tilbud, der kan skabe øget indsigt i kvaliteten i fritidstilbuddene bredt set.

Derfor foreslår vi en årlig børne- og forældretilfredshedsundersøgelse. Den skal tage udgangspunkt i de pædagogiske aktiviteter på stedet, de fysiske rammer, det at blive mødt som barn i en fritidsordning, trivsel og udvikling. Hvordan er det egentligt at være barn og forælder i de enkelte fritidstilbud?

De svar kan vi bruge både lokalt i de enkelte tilbud. Men de kan også hjælpe til, at vi sammen får øjnene op for den kvalitet vi allerede har rundt omkring. Og så kan vi måske tale om kvalitet og ikke bare pris.