DEBAT: Børnefattigdom og ulighed

Af Steen Autzen, kasser i SF i Furesø og Jesper Dyhrberg, byrådsmedlem for samme parti

Arbejderbevægelsens erhvervsråd har den 21. februar 2023 udgivet en analyse om børnefattigdom i Danmark, som påviser at der er sket et mindre fald af børnefattigdom i Danmark. Men ikke alle kommuner har oplevet et fald. I 20 ud af de 98 kommuner er antallet af børn i familier under fattigdomsgrænsen vokset.

For øjeblikket er det 4,7 procent af alle børn under 18 år i Danmark som lever i fattige familier. I Furesø kommune er procentsatsen 3,1 procent, hvilket svarer til 310 børn. Det er 310 børn for mange i vores rige kommune, men et lille statisk fald på 30 børn, hvor familier og deres børn ikke lever under fattigdomsgrænsen mere. Det er selvfølgelig positivt for familierne og børnene, men det er dog stadig meget beskæmmende, at vi her i kommunen stadigvæk har 310 børn, som p.g.a. fattigdom har svært ved at deltage i udgiftskrævende aktiviteter på lige fod med deres skolekammerater som f.eks. at gå til fodbold, tennis, badminton., svømning, musikskole eller håndbold. Disse børn har også ringe mulighed for at købe fødselsdagsgaver til deres klassekammerater og er i øget risiko for at gå glip af fødselsdagsarrangementer. Ydermere oplever børnene manglende mulighed for at få adgang til køb af PC og smartphone, hvilket på sigt kan give ulige muligheder i uddannelse.

Furesø kommune bør yde en større kommunal indsats for at færre børn skal vokse op i relativ fattigdom. Børn som opvokser i fattigdom har ikke har de samme muligheder, som kammerater fra ikke fattige familier. Konsekvenserne bliver ofte at børnene bliver socialt isolerede og kan på længere sigt resultere i et lavere uddannelsesniveau, dårligere jobs og løs eller svag tilknytning til arbejdsmarkedet. Resultatet kan medføre vanskeligheder ved bidrage positivt til samfundet. Derudover er der risiko for at personen “giver den fattige opvækst” videre til sine børn – en bekymrende ond cirkel.

På lokalt plan vil SF Furesø kæmpe for bedre hjælp til fattigdomsramte børn i kommunen. For eksempel kan byrådet bevillige klippekort til gratis fritidsaktivitet til de 310 kommunalt ramte børn. Det er en mindre økonomisk post, som burde være overskuelig.

Lad os sammen bryde den onde cirkel som drives af børnefattigdom.