Borgere foreslår udsmykning af Fiskebækbroen

Byvåben kan inddrages i støjskærm, mener gruppe

En borgergruppe på Facebook ved navn "Fiskebækbroen skal støjskærmes" har i noget tid arbejdet med, hvordan der kan komme mere støjreducering i Furesø. Konkret har gruppen arbejdet med, hvordan en støjskærm på Fiskebækbroen kan tage sig ud i fremtiden, og der er fundet inspiration i digtet "Flyv! fugl, flyv" af Christian Winter, der skrev sit digt i 1828.

"Fiskebækbroen markerer i høj grad en form for samling af Furesø kommune, med dens placering mellem de to store byer. Samtidig er dens placering tæt ved søerne også ideel til, at få visualiseret Furesø kommunes historie. Derfor var det oplagt at inddrage Furesøs byvåben som et oplæg til en kunsterisk udfoldelse af støjværnet," siger Anders Medum Groth, der har stiftet gruppen og stiller op til næste års kommunalvalg for Det Radikale Venstre.

Buddet på, hvordan Furesø Kommunes byvåben kunne se ud på en støjskærm, er udført af Noah Bjørn Sindlev, der også er med i Facebookgruppen.

Anders Medum Groth har selv stillet et borgerforslag på borgerforslag.dk om, at Folketinget og transportministeren skal pålægges at sætte flere midler af til støjreducering, når motorveje som eksempelvis Hillerødmotorvejen skal udvides.

"Med dette borgerforslag pålægges transportministeren at afsætte markant flere midler til bekæmpelse af støj fra motorveje i bynære områder, så færre boliger end i dag belastes af støj på 58 dB og derover. Ved forlængelse af motorveje samt udvidelse af motorveje, skal der derudover afsættes yderligere midler til støjreducering af de eksisterende strækninger, som vil opleve en stigning i trafikken som følge af forlængelsen/udvidelsen," står der blandt andet i forslagegt, der i skrivende stund har godt 1.700 underskrifter.

Man kan finde links til gruppen og til borgerforslaget på www.furesoeavis.dk