Mangel på elever truer skole

– Vi retter hermed henvendelse til jer som forvaltning, i det vi efter en gennemgang af skolens budget for 2018 har måtte konstatere, at det IKKE er muligt at drive Fjordlandsskolen således, at denne opfylder folkeskolelovens bestemmelser, under de givne budgetforudsætninger og den vedtagene tildelingsmodel.