Her er alle navne i de nye udvalg

Med en ny styrelsesvedtægt for Frederikssund Byråd er der lavet en række ændringer af de hidtidige udvalg. Fra 1. januar vil der være følgende udvalg.

Michael Tøgersen, Jørgen Bech og Charlotte Drue Aagaard, alle fra Venstre i Frederikssund Byråd 2022-2025.

Foto: Maj-Britt Holm

Formand borgmester Tina Tving Stauning (S), Kirsten Weiland fra Fjordlandslisten, Rasmus Petersen, viceborgmester Søren Weimann (R), Anna Poulsen (SF), Inge Messerschmidt (DF), Niels Martin Viuff (K), John Schmidt Andersen (V), Michael Tøgersen (V), Morten Skovgaard (V), Poul Erik Skov Christensen (S).