For få til for mange opgaver i kirkeligt råd

Valg: Skuldelev og Selsø Sogne skal hver især finde et nyt medlem og en stedfortræder til det fælles menighedsråd.

Der holdes suppleringsvalg i både Skuldelev og Selsø sogne til det fælles menighedsråd tirsdag den 18. januar i Skuldelev Præstegårds konfirmandstue, hvor der skal vælges to medlemmer og to suppleanter. Foto: Maj-Britt Holm