Efter afgørelse: Borgere kæmper videre mod grusgrav

Borgerne i Krogstrup og Onsved har ikke opgivet kampen mod et nyt, stort graveområde klods op af byen

November: Borgerne i Onsved og Krogstrup protesterede mod planerne om at udlægge deres område til råstofudvinding. Bekymringen gik på en række faktorer, blandt andet var de bekymrede over det høje indhold af silt i jorden. Men Region Hovedstaden svarede, at de målte koncentrationer var under de fastsatte grænseværdier, der dermed var sundhedsmæssige forsvarlige.

Stilheden er slående. Det samme er idyllen. Nogle høns går og nipper i jorden, heste græsser, og fra en have høres høje barnestemmer. Vi befinder os i Onsved, lige midt i dansk idyl på landet når det er bedst. Men mørke skyer er ved at trække ind over den lille by i Hornsherred. Region Hovedstaden har nemlig besluttet, at der skal ligge en grusgrav lige udenfor byen.