Du må gerne grille på fliser

Selv om der er afbrændingsforbud må man godt grille. Bare den er placeret på fliser.
Selv om der er afbrændingsforbud må man godt grille. Bare den er placeret på fliser.

Selv om der er indført afbrændingsforbud i hele Nordsjælland og store dele af resten af landet, behøver man bestemt ikke at gå glip af grillmad fra egen have. Grillen skal blot være placeret på fliser eller lignende.

Det kan man læse i det afbrændingsforbud, som Frederiksborg Brand & Redning indførte den 5. juni i Egedal, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs og Hillerød kommuner på grund af den langvarige tørke, og den 7. juni fulgte Nordsjællands Brandvæsen trop med afbrændingsforbud i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner, ligesom Helsingør Kommune tilsluttede sig forbuddet fra samme dag.

»Forbuddet gælder afbrænding i det fri, afbrænding af bål, anvendelse af ukrudtsbrændere samt anvendelse af grill i naturen. Forbuddet gælder dog ikke anvendelse af grill i private haver, hvor grillen er placeret på fliser eller lignende«, skriver Frederiksborg Brand & Redning på sin hjemmeside.

Forbuddet er udstedt efter § 5 i bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. Overtrædelse af forbuddet kan straffes med bøde efter § 17 i bekendtgørelsen.

Frederiksborg Brand & Redning vil informere om ophævelse af forbuddet på sin hjemmeside www.fbbr.dk og på de seks kommuners hjemmesider.