DEBAT: Ja tak til børnehaveklasser, men det må ikke stå alene