DEBAT: Glad for opgaveudvalg

DEBAT: Glad for opgaveudvalg

Kirsten Weiland

Byrådsmedlem for Fjordlandslisten

Møllevej 35, 3600 Frederikssund

Til Fjordlandslistens store tilfredshed sætter vi nu et opgaveudvalg i gang for at sætte fokus på ”det gode borgerforløb” på tværs af alle fagområder.

Her får vi mulighed for at kigge indad på egen praksis og med fokus på mulige forbedringer. Som det fremgår af sagsfremstillingen, så ønsker Byrådet, ”at enhver borgerhenvendelse og ethvert borgerforløb forløber med den bedst mulige dialog og samarbejde – med udgangspunkt i lovgivning, faglighed og borgerens behov og rettigheder”.

Et opgaveudvalg er et midlertidigt udvalg, der giver mulighed for at politikere, borgere, interesseorganisationer, virksomheder, eksperter m.fl. kan gå sammen i et arbejdsrum, hvor arbejdsformen kan være mere undersøgende og analytisk. Deltagernes mange forskellige perspektiver og viden giver nye muligheder for at rådgive Byrådet, ikke mindst i komplekse problemstillinger.

Samtidig styrker den direkte involvering og ligeværdige dialog med borgerne, interesseorganisationer m.fl. nærdemokratiet og øger Byrådspolitikernes mulighed for at samskabe med borgerne om at finde gode og holdbare løsninger samt give oplevelsen af gode sagsforløb, uanset om man har brug for hjælp og støtte i en sårbar situation eller skal have sin byggesag behandlet.

At nedsætte dette opgaveudvalg vidner om politisk lydhørhed over for den kritik, der er blevet rejst igennem længere tid og som har fyldt en del i medierne. Ved at oprette opgaveudvalget om det gode borgerforløb tager vi fat i den kritik der er rejst – ikke kun i Frederikssund, men i alle landets kommuner.

Der går næppe én dag, hvor vi ikke kan læse om utilstrækkelige oplevelser og erfaringer med det kommunale eller offentlige væsen. Nu får vi mulighed for at blive klogere og dermed muligheden for at blive bedre.