Trygheden krakelerer – fonden skal styrkes

Foto: Mike Kollöffel
Lars Olsen
Lars Olsen

Livreddere ved strandene. Hjælp til sårbare unge, som tager en uddannelse. TrygFondens aktiviteter kendes af mange danskere, og i de disse uger kan hundredtusinder stemme til TryghedsGruppen, som er pengetanken bag fonden. En af de 35 kandidater, som stiller op til de 21 pladser i Hovedstadsområdet, er forfatter Lars Olsen, som bor i Humlebæk.

– TrygFonden gør et vigtigt arbejde med tryghedsskabende initiativer. Som forfatter har jeg trukket meget på TrygFondens undersøgelser, der afdækker en voksende utryghed i det danske samfund. Det er et vigtigt bidrag til samfundsdebatten«, siger Lars Olsen, der blandt andet har udgivet bogen »Det Danske Klassesamfund«, »Den Nye Ulighed« og »Den Sociale Smeltedigel«, som debatterer børns vilkår, folkeskolen, udsatte boligområder og andre samfundsvidenskabelige problemstillinger.

»TrygFondens arbejde er vigtigere end nogensinde – fondens målinger viser, at trygheden krakelerer mange steder i vores samfund. Jeg kan yde et særligt bidrag, fordi jeg kender så forskellige sociale miljøer – både de trygge og de utrygge dele af Danmark. Og derfor sagligt kan vurdere forslag til projekter og indsatser«, argumenterer Lars Olsen på TryghedsGruppens hjemmeside. Her kan alle i hovedstadsområdet med forsikringer i Tryg eller pension i Nordea Liv & Pension deltage i afstemningen frem til 3. februar.