Kommunens gadekær skal smukkeseres

Midlerne har de sidste mange år været begrænsede, når det kommer til driften af gadekærene i Fredensborg Kommune, hvilket en ny indsatsplan skal rode bod på. Både vandkvaliteten og næromgivelserne omkring skal forbedres på grund af den rekreative værdi, gadekærene har.