Klimapartier afviser at blive overhalet, men hvor er deres politiske forslag?