Fredensborg Slot sparer 125.000 ved at skrue ned for varmen

Foto: Tijana Krstic
100710     
  rundvisning i barokhaven fredensborg slot
100710 rundvisning i barokhaven fredensborg slot THOMAS OLSEN

Fredensborg/Gråsten: Det kan betale sig at skrue ned for varmen for at spare på energiregningen, men på de kongelige slotte og andre kulturejendomme, er det ikke så enkelt endda.

– Det er jo ikke rumfartteknologi, at man sparer penge ved at skrue ned for varmen, men udfordringen her har været at finde ud af, hvilket omfang vi kan gøre det i uden at skade slottene og deres inventar, fortæller projektleder Lars Kirkeby fra Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.

Der skal nemlig passes særligt på møbler, tapeter og gardiner og de gamle bygningers mure, træværk og etageadskillelser bliver mere udsatte for nedbrydning, hvis ikke indeklimaet bliver styret.

Derfor har Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme gennemført forsøgsprojektet »Grønne Slotte, Spar på varmen – bevar kulturarven« i samarbejde med Realdania. Projektet er blevet gennemført over to fyringssæsoner på Gråsten og Fredensborg Slot.

Sparer over 125.000

Forsøget har vist, at der med enkle midler kan opnås besparelser på energiudgifterne på mellem 20-40 procent alt efter forholdene.

– Der skal altid tages forbehold i sådanne beregninger, men vores resultater viser, at der kan spares omkring 250.000 kroner om året på de to slotte tilsammen. Faktisk kan der spares mere på Fredensborg Slot end på Gråsten, siger Lars Kirkeby, han understreger, at det ikke er til at sige, om det vil holde i praksis, men meget tyder på, at beregningerne holder.

Fredensborg Slot kan altså spare over 125.000 kroner på varmeregningen.