Fredensborg kommune vil gøre plads til grønne virksomheder

Fredensborg Kommune tager grønne skridt mod fremtidens erhverv – undersøger muligheder for solcelleparker og grønne virksomheder

Fredensborg kommune vil gøre plads til grønne virksomheder
Foto: Kenn Thomsen

Fredensborg Kommune undersøger i øjeblikket mulighederne for at etablere og udvide erhvervsområder i kommunen som led i at tiltrække flere virksomheder til området. Dette er en del af budgetaftalen for 2022-2025, hvor det ønskes at undersøge mulighederne for at indskrænke transportkorridoren og udlægge nye erhvervsarealer i kommunen.