Forsøg i hjemmeplejen er kommet for at blive

Nyt forsøg i hjemmeplejen går lige nu så godt, at udvalgsformand håber på at kunne fortsætte, når forsøget slutter. Forsøget har udløbsdato ved udgangen af 2023.

Forsøg i hjemmeplejen er kommet for at blive

Om morgenen møder de selvstyrende teams i grupper, hvor der bliver briefet og skabt en fælles forståelse for dagens program og de borgere, de skal møde. Foto: Niels Mathiesen.

I Fredensborg kommune har man siden 2022 arbejdet med såkaldte selvstyrende teams i hjemmeplejen. Nu viser en midtvejsevaluering positive takter. Faktisk går det så godt, at formand i Social og Sundhedsudvalget, Louise Mehnke (S), håber på at fortsætte, når Socialstyrelsens forsøg officielt slutter.

– Jeg synes, og lytter mig til, at der er opbakning til, at vi fortsætter med selvstyrende teams. Hvis der er positive tilbagemeldinger, så synes jeg, at vi skal fortsætte den vej, siger Louise Mehnke.

Sammen med en række andre kommuner har Fredensborg kommune fået et tilsvarende beløb puljemidler til at afprøve og udvikle selvstyrende teams i hjemmeplejen. Fredensborg Kommune fik i januar 2022 7,8 mio. fra Socialstyrelsen. Forsøget med at implementere og udvikle de selvstyrende teams går frem til udgangen af 2023. Men godt nok slutter forsøget, men selvstyrende teams kan være kommet for at blive viser midtvejsevalueringen.

Selvstyrende teams

I Nordsjælland fik Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund og Hillerød puljemidler fra Socialstyrelsen til at etablere selvstyrende teams i hjemmeplejen.

Ud over midlerne til kommunerne er det aftalt med VIVE, at de bl.a. skal gennemføre en evaluering af de faste teams og etablere et udviklingslaboratorium for faste selvstyrende teams.

God respons

Midtvejsevalueringen er baseret på borgerinterviews, stikprøvemåliner, APV’er og efterfølgende medarbejderdialoger. Der tegner sig et billede af, at de selvstyrende teams i hjemmeplejen har den ønskede effekt.

Målene ved at indføre selvstyrende teams var en højere borgertilfredshed, øget faglig kvalitet og patientsikkerhed, en attraktiv arbejdsplads for hjemmeplejen, og en mere sammenhængende hjemmepleje – også på tværs af bysamfund. Derudover skulle det også afføde en masse positive effekter hos de ansatte i hjemmeplejen, hvor kommunen håbede på en bedre trivsel blandt de ansatte, da de startede projektet.

Det hjælper på det, fortæller Louise Mehnke.

– De ansatte har fået deres faglige stolthed tilbage. De har opnået en bedre relation til borgerne, og de tager gladere hjem fra arbejde. Også borgerne, der er i kontakt med hjemmeplejen, har givet positiv respons. For alle har det vist sig at være rigtig godt.

– Når vi også ser, at der fald i sygdom i hjemmeplejen, er det et vink med en vognstang om, at det er godt og bedre at komme på arbejde. Derfor giver det kun mening at kigge på, om vi kan drive det videre, siger Louise Mehnke.

Fra evaluering kan det fremhæves, at 70 procent af respondenterne svaret på en 10-skala, hvor højt er godt, angivet 8 eller mere i en vurdering af deres tilfredshed med jobbet. Det betyder, fortæller Louise Mehnke, at sygefraværet er dalende.

Hos hjemmeplejen i Kokkedal har det betydet et markant fald i brugen af vikarer, hvor kommunen ellers har store udgifter.

– De selvstyrende teams er et godt eksempel på, at man kan komme langt ved at kigge nye veje. Vi har med endnu et eksempel at gøre, hvor det rent faktisk betaler sig, at finde på nye løsninger, siger Louise Mehnke.

I evalueringen ses det også, at hjemmeplejen i Kokkedal som den eneste afdeling har et fald i brugen af vikarer, som der er store udgifter forbundet med.

Om morgenen møder de selvstyrende teams i grupper, hvor der bliver briefet og skabt en fælles forståelse for dagens program og de borgere, de skal møde. Foto: Niels Mathiesen.