DEBAT: Vejen til integration går gennem beskæftigelse

Af Suzan Daoud (S), medlem af Arbejdsmarkeds – og Erhvervsudvalget i Fredensborg Kommune

Fredensborg: En gruppe af ikke-vestlige kvinder i Fredensborg Kommune står uden for arbejdsmarkedet. De har dermed en stærkt øget risiko for at blive marginaliserede og isolerede fra det danske samfund.

Der er derfor al mulig grund til at støtte dem i at komme tættere på arbejdsmarkedet. Og det er, hvad man har sat sig for i pilotprojektet.

I 2021 besluttede Arbejdsmarkeds – og Erhvervsudvalget at afsætte midler til igangsættelsen af en intensiveret indsats for kvinder med ikke-vestlig baggrund. Målet er at øge beskæftigelsesgraden for kvinder med ikke- vestlige baggrund.

Der er tale om en målgruppe, som igennem flere år har deltaget i forskellige indsatser, men hvor det ikke er lykkes dem at skabe fodfæste på arbejdsmarkedet. Ideen med projektet er, at afprøve andre metoder i arbejdet med at få kvinderne helt eller delvist i selvforsørgelse.

Indsatsen i projektet har fokus på, at afklare borgerne i forhold til job, uddannelse samt beskæftigelse. Indsatsen lægger særlig vægt på sundhed, familie, ligestilling, social kontrol, danskkundskaber m.m.

Pilotprojektet er i fuld gang og varetages af aktøren Servisio, der har dokumenteret effekt og stor erfaring i arbejdet med kvinder med ikke-vestlig baggrund.

Jeg ser frem til at følge projektet og de endelige resultater.