Debat: Donse Å kommer et skridt nærmere nyt liv

Af Lars Egedal, næstformand i Fredensborg Vandløbslav, Vibensholmsvej 7, Kokkedal

Fredensborg: Endelig ser der ud til at være fremdrift i sagen om, sikring af vandgennemstrømning i Donse å hele året.

Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling har netop behandlet et forslag fra administrationen om at igangsætte forundersøgelser for etablering af sommergennemstrømning samt yderligere snoninger af Donse å.

Sagen har efterhånden været på vej i 3 år, efter jeg og Venstre fik sat sagen på budgettet helt tilbage i 21 – men bedre sent end aldrig.

Donse å er i dag, for at sige det pænt, ynkelig at se til i sommerhalvåret, hvor den reduceres til nogle enkelte pytter med sort stillestående vand. Åen er faktisk i så ringe forfatning, at dens tilstand betegnes som ”Ringe økologisk tilstand”. Ret beset er kommunen således forpligtet til at gribe ind og sikre åens tilstand bliver forbedret, og opnår kategoriseringen ”God økologisk tilstand”.

For at sætte tingene i relief kan jeg oplyse, at vi for bare 10 år siden kunne nyde havørreder, krebs og isfugle i Donse å.

Jeg tænker, vi er mange lodsejere, der derfor håber, at sommervandsprojektet vil blive gennemført, og at Donse å igen kan komme til at krible med liv – hele året.