Afskedsreception for Danmarks gladeste boghandler

Foto: Allan Nørregaard
Foto: Allan Nørregaard

Boghandelen i Fredensborg fylder 111 år den 1. januar 2020, og boghandler Poul Blæsbjerg har været ejer de seneste 26 år.

Lørdag den 28. december fra klokken 12.00 til 15.00 er der afskedsreception.

– Alting får en ende, også min tid i boghandlen. Den 1. januar 2020 går jeg på pension. Med dannelsen af FredensborgFordi a.m.b.a. er det ved salget af andelsbeviser lykkedes at få over 700 nye ejere. Det glæder mig utrolig meget, at det med dette fantastiske initiativ blev muligt at drive forretningen videre, konstaterer han i et nyhedsbrev til andelsselskabets medlemmer, hvor han også tilføjer:

– Jeg takker af med en lille forfriskning i boghandlen, hvor jeg håber at se kunder, forretningsforbindelser og venner til en lille afskedsreception.

Imens knokler bestyrelsen i andelsselskabet FredensborgFordi med at gøre klar til at overtage boghandelen, og det sker i tæt samarbejde med Jeanette og Heidi fra boghandelen, da boghandlens hverdag skal drives af det nuværende personale. Opgaverne går på at få et nyt kassesystem og

at overtage- eller forhandle nye kontrakter samt alle de andre praktiske ting, der også skal håndteres.

– Endelig planlægger vi en åbningsevent, som I vil høre mere om, lyder det fra bestyrelsen, der minder om, at man stadig kan købe andelsbeviser

Man kan købe af bestyrelsen, der står på julemarkedet i Arresten her i weekenden den 7. og den 8. december og i boghandlen lørdag den 14. december og på fredensborgfordi.dk.

– Man vil altid kunne købe andelsbeviser i FredensborgFordi a.m.b.a. for at blive medejer i boghandlen. Det er et af grundvilkårene i et andelsselskab. Jo flere der køber andelsbeviser, jo bedre rustes FredensborgFordi a.m.b.a. økonomisk til at udvikle nye tiltag og støtte op omkring by- og handelslivet i Fredensborg, understreger bestyrelsen for FredensborgFordi.