12 timer med kateter uden pleje: Hjemmepleje presset i bund

Foto: Allan Nørregaard
Foto: Allan Nørregaard

En 78-årig mand lå 12 timer i sin seng med kateter. Sagen udløser hård kritik af Fredensborg Kommune, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Først blev han glemt og lå i sin seng til langt op på formiddagen. Næste morgen var kateteret fyldt til bristepunktet, fordi han havde ligget i sin seng i 12 timer uden pleje. På tredjedagen måtte han aflyse et sygehusbesøg, fordi hjemmeplejen ikke havde tid til at hjælpe ham tidligt ud af sengen.

Søsteren til en nu afdød 78-årig mand retter en skarp kritik af ældreplejen i Fredensborg Kommune og spørger åbent, om andre oplever det samme.

Formanden for FOA i Nordsjælland, Lene Lindberg, er ikke i tvivl. Hjemmeplejen er presset til det yderste.

– Det er ikke et enkeltstående tilfælde, at ældre ligger op til 12 timer i deres senge. Men jeg skal også huske at sige, at nogle er glade for at komme i seng tidligt. De vil hellere ligge end at sidde i en stol og vente, men for mange ældre er det et problem. Fredensborg er ikke alene om at være skurk. Hjemmeplejen er helt i bund i det meste af Nordsjælland, siger Lene Lindberg.

For to år siden sparede Fredensborg Kommune 15 millioner kroner på ældreområdet, selvom der i samme år var 100 borgere, der fyldte 80 år. Det førte til en opbremsning for al vikardækning.

Hans Nissen (S), formand for Social- og Seniorudvalget, afviser, at sagen beskriver kommunens serviceniveau:

– I den aktuelle sag er der sket fejl, der er kritisable. Men mit generelle indtryk er, at borgerne får den hjælp, de skal have – også på de tidspunkter, hvor de ønsker det, siger Hans Nissen.

Læs mere om sagen i Frederiksborg Amts Avis onsdag den 20. september.