Se kort: 68 Kommuner har skåret i de ældres hjemmehjælp – se hvor