Nyklippede og klar til læmning – og til den enorme solcellepark

Frank Hansen har et par tusinde får gående over det meste af Sjælland. Men kun steder, hvor han kan have relativt store flokke gående.

– Der er rigtig meget kørsel forbundet med at have få i den skala, jeg har. Og det kan ikke betale sig for mig at have får til græsning i små flokke hist og pist, forklarer han.

Bregentved Gods har sådan nogle arealer. Og der er også tænkt på Frank Hansen og hans får, da Bregentved søgte om tilladelse til at etablere det, der bliver Danmarks største solcellepark når den er færdig.

– Vi har indgået kontrakt med et walisisk firma, så de kommer hvert år og klipper. De klipper to ad gangen, og de klipper cirka 500 får på en dag, fortæller Charlotte Delfs.

Hun er gift med Frank Hansen og bruger også al sin tid på fårene.

– De klipper i to timer, så holder de en pause, og så klipper de videre to timer igen, tilføjer Frank Hansen.

– Vi krydser to racer: Texel og Gotlandsk Pelsfår. Det giver kødfulde får, fortæller Charlotte Delfs.

Og der er efterspørgsel på kødet fra Frank Hansens får.

– Jeg har allerede solgt alle de lam, der skal slagtes i år, og om lidt lukker vi kontrakten på 2019 og 2020, fortæller Frank Hansen.

– Vi sender løbende lam ind frem til påske. Jeg ved ikke, hvorfor det er blevet moderne at spise lam til påske – det ville passe meget bedre, hvis man spiste det om efteråret; eller til jul, konstaterer Frank Hansen.

For lammene bliver jo netop født til påske – og der er ikke ret meget kød på sådan et spædlam på mellem tre og fem kilo.

Men lige nu, da handler det om at klippe fårene. Næste opgave bliver af få scannet alle de drægtige får, så Frank og Charlotte er forberedt på, hvor mange lam, de enkelte får læmmer der i slutningen af april eller begyndelsen af maj.

– Og lige så snart vi er sikre på at får og lam har det godt, så kommer de på græs igen, lover Frank Hansen.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i Dagbladet Ringsted og Dagbladet Køge torsdag 25. januar og i Sjællandske Næstved fredag 26. januar.

Du kan købe adgang til at læse hele artiklen – og resten af dagens avis – på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy?utm_source=FAXE&utm_medium=SN&utm_campaign=avislink