Motorvej eller 2+1 vej til Næstved?

Sigurd Bak Christensen <newline/>Røn Alle 26, Haslev

I et læserbrev i avisen 3. april nedgør de konservative i Faxe Kommune, samt borgmesteren i Næstved, forslaget om en 2+1 vej mellem Sydmotorvejen og Næstved.

Imidlertid sammenligner man med et par vejstrækninger som ikke er relevante eller ordentligt udbygget efter nutidig 2+1 standard. En mere betimelig sammenligning er med Rute 21 mod Sjællands Odde, hvor døgntrafikken er på cirka 20.000 enheder og hastighedsgrænsen er 100 km/t.

En ny forbindelse Næstved og Sydmotorvejen skønnes kun at få en belastning med cirka 16.000 enheder i døgnet, idet al trafik jo ikke flytter fra »gedestien«. Ydermere vil 2+1 vejtypen matche de allerede anlagte vejanlæg rundt om Næstved fint.

Tilsluttes en 2+1 vej til Næstved nordligere ved afkørsel 36 kan flere fordele tilføjes foruden naturligvis en lavere pris:

– at de nuværende tilslutningsanlæg i Rønnede ikke bliver berørt

– at den er kortere for københavnspendlere fra Næstved

– at miljøet ved Brødebækken (Camp Adventure/Skovtårnet) skånes.

– at en indsløjfning ved afkørsel 36 implicit medfører nordvendte ramper her og dermed vil gavne Faxe Kommune betydeligt mere end en motorvej direkte fra Rønnede til Næstved.

– at når jernbanen fra Næstved er elektrificeret, må det forventes, at antallet af pendlere i bil fra Næstved og nordpå vil være faldende, hvorfor en 2+1 vej forekommer tilstrækkelig også lang tid fremover.