Mindeord om Jørgen Skovbæk

Mindeord om Jørgen Skovbæk

Jørgen Skovbæk, født på en gård i Lille Elmue ved Faxe, er død i Bagsværd, 91 år gammel. Foto: Jens Juhl Eriksen

Foto: Jens Juhl Eriksen
Jørgen Skovbæk arbejdede 40 år i landbrugets tjeneste, heraf 30 år som sekretariatschef i De Danske Landboforeninger. Foto: Jens Juhl Eriksen

Af Peter Gæmelke, tidligere formand De Danske Landboforeninger

Jørgen Skovbæk, født på en gård i Lille Elmue ved Faxe, er død i Bagsværd, 91 år gammel.

Skovbæk har efter uddannelse til agronom på Den Kongelige Veterinære Landbohøjskole, nu KU, arbejdet 40 år i landbrugets tjeneste, heraf 30 år som sekretariatschef i De Danske Landboforeninger.

Skovbæk har med sit engagement og sine kreative evner, når det gælder politisk håndværk og organisation, arbejdet i et tempo, der selv kunne få en nyudklækket agronom til at ryste. Skovbæks engagement og enorme viden var med til at sikre Landboforeningerne og landbruget en stærk placering i den politiske debat både internt og eksternt.

Han var også med til at sikre, at forskning og forsøg havde meget høj prioritet. Han stod i spidsen for etablering af Det faglige Landscenter i Skejby (nu Seges), så den viden, der blev skabt, kunne komme ud til den enkelte landmand. Dermed fik man øget både kvalitet og effektivitet og udnyttet resurserne optimalt i alle lag. Skovbæk var om nogen strategen, der fik samarbejdet mellem alle de folkevalgte landmænd til at fungere.

Skovbæks historiske viden var fantastisk, og han fik tit skyld for at være et omvandrende bibliotek. Det gjaldt både det landbrugspolitiske, organisatoriske og samfundspolitiske spørgsmål samt historisk og kulturel viden.

Efter sin afsked med jobbet på landbrugets hovedsæde Axelborg delte Skovbæk ivrigt ud af sin viden i politiske kredse, ikke mindst i Venstre, hvor han også lokalt var kendt for at være den både engagerede og tænksomme nestor.

Skovbæks historiske interesse var imponerende, og i hans otium beskrev han på en meget nøgtern og følsom måde om sin opvækst, og om udviklingen i området hvor han voksede op.

Skovbæk var af alle både medarbejdere, kollegaer og folkevalgte meget afholdt og respekteret. Vores tanker går til Ellen og hans familie.

Æret være Jørgen Skovbæks minde.

Bisættelsen er lørdag 4. februar klokken 11.00 fra Bagsværd Kirke.