Hvad døde Slagelse- modellen af?

Foto: Eli Jacobi Nielsen

I en artikel i Dagbladet den 19. juli advares borgerne om risikoen for politianmeldelse, hvis ikke man efterkommer påbud om spildevandsrensning, og det påpeges, at dette evt. kan føre til dagbøder – en trussel der kan få folk til at efterkomme påbuddet selvom de ikke mener kommunen har opfyldt betingelserne i Spildevandsbekendtgørelsens §35, stk 1-3.