Hjælp til børn med ondt i livet

Foto: Mik
Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Sjælland (tidlig. i bla.a. Holbæk) indvier nybyggeri i Roskilde. Sundhedsministerr Astrid Krag klipper snoren kl. 14.10.Adressen er Smedegade 12 i Roskilde.
  Foto: Mik
Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Sjælland (tidlig. i bla.a. Holbæk) indvier nybyggeri i Roskilde. Sundhedsministerr Astrid Krag klipper snoren kl. 14.10.Adressen er Smedegade 12 i Roskilde. Foto: Mik Foto: Christian Mikkelsen (Mik)

Sundhedsstyrelsen har bevilliget 30,8 millioner kroner til et Satspulje-projekt, der skal sikre, at børn og unge i Faxe, Kalundborg og Roskilde med psykiske lidelser får hurtigere hjælp end i dag.

Samarbejdet skal styrke den tidlige indsats for at hjælpe børn og unge som mistrives eller har tegn på psykiske lidelser såsom spiseforstyrrelser, angst, depression eller selvskadende adfærd.

– Børn skal have lov til at være børn, men det spænder psykiske udfordringer nogle gange ben for, især hvis problemerne vokser sig så store, at der er behov for en intensiv behandling i psykiatrien. Derfor skal vi hjælpe børn og unge med ondt i livet tidligere, så behandlingen klares på mindst mulig indgribende måde, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Håbet er at den tidlige indsats, kan forebygge at børnene tidligere i livet får brug for psykiatrisk behandling.

– Hvis vi opdager problemerne i tide, kan vi måske undgå, at de gror fast og kaster lange skygger ind i voksenlivet. Siden 2010 har vi set en fordobling af antal genindlæggelser i børne- og ungepsykiatrien – den udvikling skal vi have vendt, så flere børn kan vende hurtigt tilbage til en hverdag med skole og venner, siger Ellen Trane Nørby.

Det er Region Sjælland som er primus motor på projektet, og som har inviteret de tre kommuner til at være en del af samarbejdet.

Ideen er, at der skal samarbejdes mellem børne- og ungdomspsykiatrien i regionen og de tre kommuner, og at der skal etableres en enhed på tværs af kommunerne, der kan styrke de enkelte kommuners tidlige indsats.

Succeskriterierne for projektet er blandt andet at begrænse antallet af akutte indlæggelser samt genindlæggelser og at sikre sammenhængende forløb for de unge.

Efter planen skal projektet sættes i gang den 1. september i år og løbe over en treårig periode frem til den 31. december 2021.

Projektet er en del af et større landsdækkende initiativ, hvor Sundhedsstyrelsen har fordelt i alt 213,6 millioner kroner mellem regionerne øremærket til tidlig indsats for børn og unge.