Fælles front for mere liv i hallerne

En tom hal skaber ingen glæde – og ingen kunder skaber ingen omsætning i cafeteriet. Cafeteriets forpagter og Faxe Hallernes bestyrelsen går nu i fælles front for at skabe mere liv i hallerne.

Fælles front for mere liv i hallerne

Foto: Jens Wollesen

Foto: Jens Wollesen

– Da jeg var dreng, der mødtes man med vennerne i cafeteriaet efter man havde spillet håndbold eller fodbold nede i hallen. Sådan er det bare ikke mere. Der er slet ikke det samme flow i hallen mere, og det kan vi virkelig godt mærke, siger Kim Lunddal, der driver Faxe Madhus og forpagter Cafeteriaet i Faxe Hallerne.