BUPL: Faxepædagoger mangler tid og personale

Faxe Kommune slår negativt ud i en ny vilkårsundersøgelse på dagtilbudsområdet, som BUPL har lavet.