Lad os få flere letbaner, ikke motorveje

Nu åbner forlængelsen af frederiksundsmotorvejen så, og forståeligt er der mange der er glade og forventningsfulde.

Jens Wenzel Andreasen (Ø), Folketingskadidat for Enhedslisten i Ballerup, Knastebakken 295, Ballerup

Desværre er det let at forudse hvad der kommer til at ske. Det samme som vi så på motorring 3 og som man ser alle steder hvor man bygger nye motorveje: De skaber bare mere trafik, og det varer ikke længe før også den nye motorvej vil sande til efterhånden som flere og flere tager bilen ind mod København.

Løsningen er ikke flere veje, som skærer vores natur op i mindre bidder, og som dækker hele Nordsjælland med et støjtæppe fra den konstante trafik.

Vi skal i stedet have mere og bedre kollektiv transport. Hyppigere afgange på S-togsnettet og flere letbaner, for eksempel på Ring 4 som vil kunne betjene Lautrupparken, både til glæde for dem der arbejder der, og for de studerende på DTU som skal fra Ballerup Campus til Lyngby Campus. Der mangler bedre forbindelser på tværs, så lad os bruge pengene der, fremfor på mere asfalt.