Alt for snæver høring om Gefion

Jens H. Larsen, formand for <newline/>Faxe Ladeplads By- og Kystlaug

Faxe Ladeplads By- og Kystlaug gør indsigelse mod kommunens snævre orientering (kun til allernærmeste naboer) angående nedrivning af GEFION, fordi alle borgere i Faxe Ladeplads er naboer til Gefion. Bygningen ligger som et naturligt ankerpunkt i byens mest centrale akse. Det er her Brugsen og benzintanken ligger og det er her, at byens borgere dagligt handler. Gefion ligger på det gadekryds, hvor flest borgere og turister passerer dagligt. Vi er så heldige, at Margueritruten går lige gennem Faxe Ladeplads. En fremadrettet turist- og byplanlægning har brug for ejendommen Gefion og dens bygningshistorik.

Kommunen har ikke offentliggjort planer for anvendelse af parcellen efter en nedrivning. Vi tager den kendsgerning til efterretning, at når der ikke er en plan, kan det ikke betyde noget for nogen, at bygningen ligger urørt længe endnu, medens borgerne prøver at skaffe hjælp til en redning.

Som det fremgår af den udsendte naboorientering af 06.01.2017 er ejendommen Gefion omfattet af den bevarende lokalplan nr. 300-32. Gefion er registreret som bevaringsværdig med SAVE-værdi 4. En nedrivning kræver dispensation og forudsætningen herfor er en forudgående høring.

Faxe kommune har, som høringselement indtil videre, valgt alene at sende sagen til naboorientering, ydermere med den kortest mulige høringsfrist (14 dage).

Faxe Ladeplads By- og Kystlaug gør derfor indsigelse mod, at Faxe kommune, indtil videre, har fravalgt at inddrage samtlige borgere, interessegrupper og foreninger i Faxe Ladeplads, som alle har interesse i ejendommen Gefion.

Vi gør indsigelse mod, at kommunen har fravalgt at varsle planen om nedrivningen både i pressen og på egen hjemmeside.

Faxe kommune har købt Gefion til nedrivning på trods af stor modstand blandt byrådspolitikerne.

Vi ønsker derfor nedrivningsplanen sendt i offentlig høring.

Ejendommen er en del af den oprindelige landsby og byens historie er stærkt forbundet med Gefion.

Gefion er i adskillige omgange, af fagfolk, blevet erklæret bevaringsværdig af arkitektoniske, æstetiske, historiske og turistmæssige grunde. I resten af landet véd man, at turisme blomstrer ikke ved støtte alene, man skal investere i den, så vær gode, kik lige på det – én gang til.

Det er en væsentlig kendsgerning, at borgerne tydeligt har italesat deres stærke modvilje mod nedrivningstanken, både overfor borgmesteren, byrådspolitikere og forvaltningen.

Der var mange protester ved dialogmødet d. 3. november 2016, der har været talrige indlæg i dagspressen, underskriftindsamlinger, der er dannet nye foreninger, som arbejder for Gefions bevarelse – alle disse gode kræfter må IKKE ignoreres eller forbigås i ligegyldighed.

Flere foreninger arbejder med redningsplaner for Gefion, hvor forskellige forretningsmodeller og finansielle muligheder ønskes afprøvet. Det er således mere end blot protester. Byens borgere tager selv et ansvar, det er derfor uanstændigt at skrotte Gefion, før alle bevaringsmuligheder er udtømt.

Når man politisk udtrykker ønske om at fremme det demokratiske medborgerskab og afholder velbesøgte dialogmøder om borgerinddragelse, frivillighed og samskabende projekter, så klinger det hult, at man reelt ikke vil høre borgerne i de sager, hvor de anstændigvis har krav på at blive hørt. Vi understreger derfor, at vi ønsker, at offentligheden bliver hørt i sagen om Gefion – og at man tager de bemærkninger, som kommer, med i et dialogskabende samarbejde.