Mindre babu babu i 2010

Foto: Annemette Ross Jensen