Målet er verdens bedste fritidsliv

Handleplan: Den nye handleplan for Idræts-, Kultur- og Fritidslivet indeholder konkrete tiltag og forslag til forbedringer nu og på sigt.

Målet er verdens bedste fritidsliv

Målet er verdens bedste fritidsliv