Fokus på ældres værdighed og ret til selvbestemmelse

Foto: Annemette Ross Jensen

Som en del af Finansloven for 2016 blev det besluttet, at alle landets kommuner hvert 4. år skal formulere en »Værdighedspolitik for en værdig ældrepleje«.

Første gang er i 2016, og ifølge en pressemeddelelse fra Egedal Kommune sender Social- og Sundhedsudvalget nu et udkast til en ny »Værdighedspolitik for en værdig ældrepleje« i høring.

Politikken sætter blandt andet fokus på begrebet selvbestemmelse – retten til at bestemme mest muligt over eget liv, og med politikken følger 6,3 millioner kroner til bedre ældrepleje, oplyser kommunen.

Samtidig ønsker politikerne, at den nye værdighedspolitik lægger sig op ad den ældrepolitik, Egedal Byråd vedtog allerede i 2012, så den konkret understøtter følgende fem temaer: Selvbestemmelse, Livskvalitet, En værdig død, Mad og ernæring samt Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen.