Egedals skoleelever klarer sig fagligt bedre end elever på landsplan

Både i dansk og matematik præsterer Egedal-eleverne bedre end landssnittet

Skoleeleverne i Egedal Kommune befinder sig på et rigtig godt fagligt niveau. Det viser den nye statusrapport.

Skoleeleverne i Egedal Kommune klarer sig rigtig godt fagligt.

Det viser den seneste sammenligning af karakter-gennemsnittet i Egedal Kommune med karakter-gennemsnittet i hele landet ved folkeskolens afgangsprøver i sommeren 2022.

Samtidig har Egedal Kommune en meget høj andel af elever, som modtager almindelig undervisning.

I alt modtager 96,9 af eleverne i Egedal Kommune undervisning i den almene undervisning i skoleåret 2021/22. Dette er 0,4 procent-point over landsgennemsnittet.

Udover den høje andel af elever, der modtager almindelig undervisning, viser rapporten, at 91 procent af eleverne i Egedal Kommune er i gang med en ungdomsuddannelse pr. 30. september året efter afsluttet 9./10.-klasse (afgangsårgang 2020/21). Det er 3 procent-point over landsgennemsnittet.

Med et karaktergennemsnit på 8,0 i dansk ligger Egedal Kommunes elever 0,1 procent-point over landsgennemsnittet. I matematik præsterer Egedal Kommunes elever med et karaktergennemsnit på 7,9 også 0,3 procent-point over landsgennemsnittet.

Borgmester i Egedal Kommune, Vicky Holst Rasmussen (S), er yderst tilfreds med resultatet.

“Det er rigtig flot, at skolerne er lykkedes med at få så høj en andel af eleverne til at være en del af den almindelige undervisning. Det betyder, at eleverne har mulighed for at gå videre til en ungdomsuddannelse. Muligheden for at få en uddannelse er et vigtigt skridt på vej til et godt voksenliv, så det er meget positivt. Samtidig ligger vores elever gennemsnitligt højere på karaktererne,” siger Vicky Holst Rasmussen i en pressemeddelelse.

Skoleeleverne i Egedal Kommune befinder sig på et rigtig godt fagligt niveau. Det viser den nye statusrapport.