Debat: V, S og C vil både sænke klasseloftet og bevare 2-voksenordning

Vi i Venstre, Socialdemokratiet og de Konservative ønsker alle at sænke klasseloftet, men ikke på bekostning af, at 2-voksenordningen forringes, lyder det fra de partier i et fælles debatindlæg. Arkivfoto

Af Betina Hilligsøe (V), Christine Søjbjerg (C) og Lasse Nørreskov (A)

På Christiansborg lavede man sidste år en lovtekst, der handler om at klasseloftet på 26 elever skal indfases fra næste skoleår. Kommunerne ville blive delvist kompenseret for de ekstra penge det koster (færre elever i klasserne = flere klasser = flere lærere = merudgift).

På den baggrund justerede Skoleudvalget før jul vores styrelsesvedtægt i forventning om, at lovgivningen ville være på plads til dette års skoleindskrivning, samt at pengene til kommunerne ville følge med.

Der kom et folketingsvalg i vejen – og loven er ikke på plads endnu. Pengene er derfor heller ikke frigivet fra staten.

Derfor skulle skoleudvalget onsdag aften behandle en sag, hvor administrationen indstillede, at vi skulle dispensere fra de 26 elever – altså køre videre med de 28 elever, som vi tidligere har haft.

Vi i Venstre, Socialdemokratiet og de Konservative ønsker alle at sænke klasseloftet, men ikke på bekostning af, at 2-voksenordningen forringes. Den er vigtig for trivslen blandt vores børn, vigtig for at kunne lave differentieret undervisning, vigtig for at kunne lykkes med inklusion – vigtig for arbejdsglæden.

Hvis et klasseloft på 26 blev fastholdt for skoleåret 2023/24, ville det betyde, at flere familier ikke kunne få deres første ønske om skolevalg opfyldt, men i stedet skulle rykkes til en anden skole i distriktet. Vi ønsker at flest mulige familier får deres første ønske opfyldt.

Derfor valgte vi at stille ændringsforslag om at dispensere fra styrelsesvedtægten om et klasseloft på 26 elever.

Vi ønsker at give skolerne de bedste rammer – og derfor har vi bedt administrationen om at regne på et klasseloft på 25 elever, hvor vi samtidig fastholder 2-voksenordningen. Dette vil vi tage op i budgetforhandlingerne her til efteråret.

Heldigvis valgte Lokallisten Ny Egedal og SF at stemme for vores forslag, så vi som et samlet skoleudvalg arbejder hen imod en varig løsning, der tænkes sammen med skolestruktur og økonomi.

Vi i Venstre, Socialdemokratiet og de Konservative ønsker alle at sænke klasseloftet, men ikke på bekostning af, at 2-voksenordningen forringes, lyder det fra de partier i et fælles debatindlæg. Arkivfoto