Debat: Selvstyrende teams i døgnplejen giver højere kvalitet og tilfredshed

Debat: Selvstyrende teams i døgnplejen giver højere kvalitet og tilfredshed

Susanne B. Jørgensen (S).

Af Susanne Bettina Jørgensen, byrådsmedlem (S), Frederikssund Kommune, formand for Omsorg og Ældre Udvalget, Valnøddegården, Ventevej 6, 4050 Skibby

På seneste udvalgsmøde i Omsorg og Ældre fik vi en status på projektet med at lave selvstyrende teams i døgnplejen. Frederikssund kommune har fået 5,1 millioner kroner fra Socialstyrelsen til udvikling af faste, selvstyrende og tværfaglige teams i døgnplejen i perioden 31.12 2021 til 31.12 2023.

Udvikling og afprøvning af en model for selvstyrende teams i to områder er nu afsluttet og evalueret, og dette skal være grundlaget for, at selvstyrende teams nu i løbet af 2023 skal udbredes til resten af døgnplejen.

Selvstyrende teams giver mere kontinuitet hos borgerne, højere faglighed og kendskab til opgaverne, fleksibilitet for medarbejderne, hurtigere igangsættelse af hjælpen til borgerne, mindre vejtid mellem besøgene, mere effektiv planlægning, større tilfredshed hos borgere og medarbejdere, mindre sygefravær og så videre.

Alt i alt en bedre styring og tilpasning af døgnplejen, som sikrer, at døgnplejen kan leve op til de mange krav og forventninger, der er fra sundhedsvæsnet og fra borgerne.

Stor indflydelse på tilrettelæggelse af egen arbejdsdag giver arbejdsglæde og er meget vigtigt også i forhold til fremtidens rekrutteringsudfordringer. Ældreområdets budget er som bekendt opjusteret med 25 millioner kroner, så budgettet er blevet mere retvisende i forhold til alle de udgifter, der er.

Derfor er det rigtig godt og vigtigt, at gode tiltag som for eksempel arbejdet med at implementere selvstyrende teams foregår.

Der vil også i årene fremover være et økonomisk pres på ældreområdet, så god styring og glade, dygtige medarbejdere er afgørende for at skabe tryghed, pleje, behandling, omsorg og tilfredshed hos de borgere, der har brug for støtte og hjælp. Socialdemokraterne følger udviklingen med stor glæde og vil gerne takke medarbejdere og ledere i døgnplejen for de flotte resultater, der indtil nu er opnået.